پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

 

 

 

محتویات

گام اول: بستن مانده حسابهای سال1388 بطور موقت و تولید سند افتتاحیه مانده حسابها در سال 1389 در نرم افزار نظام نوین مالی

بستن موقت مانده حسابها

گام دوم: تکمیل سند افتتاحیه مانده حسابهای سال 1389

اقلام بدهکاران و بستانکاران

موجودی کالای ابتدای دوره از روی لیست انبارگردانی پایان سال 1388

اموال ابتدای دوره

گام سوم:استقرار تشکیلات جدید و تغییر رویکرد و تنظیم تفاهم نامه تخصیص اعتبار

گام چهارم: ثبت گردش موجودی کالا در نرم افزار نظام نوین مالی

جزئیات ثبت گردش موجودی کالا در نرم افزار نظام نوین مالی

گام پنجم: رعایت اصول و مفروضات حسابداری و دستورالعملهای نظام نوین مالی در خصوص تشخیص حساب ها برای صدور اسناد حسابداری به روش تعهدی

درآمدها

هزینه ها

تأمین اعتبار

و .  . . .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

گام اول: بستن مانده حسابهای سال1388 بطور موقت و تولید سند افتتاحیه مانده حسابها در سال 1389 در نرم افزار نظام نوین مالی

nمانده حسابهای دائم و انتظامی از تراز حسابهای پایان سال 1388 نقدی استخراج و آنرا به سرفصل های حسابداری تعهدی تبدیل کنید (آنالیز مانده حسابها ی ستاد از تراز نقدی در پایان سال1388)اینجا هم مشاهده کنید