پاورپوینت تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)

پاورپوینت تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)

پاورپوینت تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت تبارشناسی توسعه و پیشرفت (در اندیشه غرب)

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 48

 

 

 

 

فهرست مطالب

بیان مساله

ضرورت های تبارشناسی

پرسش ها

ریشه یابی مفهوم پیشرفت

معنای واژه پیشرفت

مفهوم پیشرفت

معنای واژه پیشرفت

مفهوم پیشرفت

سیر تحول تاریخی اندیشه پیشرفت

ابعاد تمدنی اندیشه پیشرفت

دوره های تحول اندیشه پیشرفت

کارکردهای سیاسی پیشرفت

کارکرد ایدئولوژیک پیشرفت

ارزیابی مقایسه‌ای مفاهیم پیشرفت و توسعه

نسبت نظری پیشرفت و توسعه

تفاوت الگوی تغییرات در پیشرفت و توسعه

نسبت ایدئولوژیک مفهوم پیشرفت و غیرایدئولوژیک توسعه

و . . . .

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

1. طرح تحقیق
بیان مساله

حرکت رو به جلو و کوشش در مطلوب نمودن هر چه بیشتر شرایط زندگی که رویکردی مثبت در بر دارد همان پیشرفت خوانده می‌شود که می‌توان آن را در زمره ویژگی‌ها و خواست‌ها و به‌عبارت بهتر اشتراکات نوع بشر فارغ از ملیت‌ها، دولت‌ها و نژادهای گوناگون دانست. این مطالبه در دوره ای در غالب نظریات پیشرفت و  در مقطعی به عنوان نظریات توسعه مطرح شدند.

 

 

همانند تمامی دیگر ابعاد اندیشه بشری، براي مفهوم توسعه نیز می‌توان سابقه‌ای تاریخی یافت که بسترهای پیدایش، مفاهیم پیشینی، روند زایش، تحول و احیاناً افول و همچنین قرائت­های مختلف آن را در برگیرد.

 

 

بنابراین مساله اصلی این است که:

 

سیر تکوین تاریخی مفهوم توسعه و پیشرفت  ، چه ابعاد معنایی و ساختی را در این مفاهیم گنجانیده و بدین ترتیب حوزه های تفاوت و تشابه و نسبت این مفاهیم چگونه ترسیم می شود؟

 

 

 

 

 

 

1. طرح تحقیق
ضرورت های تبارشناسی

«ما بايد سوژه را كه گويا همه چيز از اوست كنار بگذاريم... به عبارت ديگر به تحليلي دست يازيم كه ساخت سوژه در درون يك چارچوب تاريخي را بتواند توضيح دهد و اين همان چيزي است كه من تبارشناسي مي­نامم. يعني شكلی از تاريخ كه مي­تواند شكل­گيري دانش­ها، گفتمان­ها، مصداق­هاي ابژه­ها و غيره را توضيح دهد».                                    میلز،1388:48

 

در واقع نيل به وضعيت توسعه يافته­تر، نيازمند فهم شبكه معنايي تاريخي توسعه است. يكي از مهمترين مفاهيم در شبكه معنايي توسعه كه نقشي مهمی در تبارشناسي آن دارد، انديشه پيشرفت و ترقي است

و . . .


اینجا هم مشاهده کنید